Hjemmeside

 

Udvikling &

 

Design

 

 

Vigtigheden i at have hjemmeside for virksomheder er ikke noget vi behøver at snakke om, for det giver efterhånden sig selv. Derimod er der nogle vigtige parametre som vi fokusere på i forhold til at formidle netop det digitale aftryk på bedste vis.

Når vi udvikler hjemmesider, sørger vi altid for at afstemme teknologivalget med vores kunders forretningsmæssige behov, inden vi vælger framework. Oftest arbejder vi ud fra et Open Source CMS, der giver vores kunder flexibilitet, samt mulighed for selv at præge det indhold, der fremadrettet skal fremgå på hjemmesiden.

 

Sparring, sparring &

sparring

 

Vores udviklingsproces består i tæt sparring med hvert enkelt kunde, hvor vi sammen finder den bedst mulige løsning på et CMS, der passer og dækker de specifikke behov vores kunder har. Gennem analyse og sparring tester vi forskellige løsninger og designs af for at evaluere os frem til hvilken løsning, der er mest hensigtsmæssig for hvert enkelt kunde.